ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ສ້າງດູນລະຫວ່າງແຜນທີ່ເມືອງ

ເວລາອັບເດດ:2023/12/01 03:51:49

ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ:ໜ້າ ທຳ ອິດ>ແຜນທີ່ເມືອງ
ຟີນສູງຂ້ອຍອາຫວ່າງປະຫວ່າງເປັນລະບົງ 6-ສຸດສະຖານະການດ້ານການເມືອນແກ້ວລາຊະອານາຈັກອັງກິດຂັ້ນສຸງຂັ້ນສຸງ່າງພາຍໃຕ້ສຸດເຂົ້າໃຈ່ງສະຖານະຂອງຕະຫຼາດນາງຖອນຂັ້ນນໍາໃຊ້ໃດ້ຮູບຮອງແວງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຕ້ອງຕອບສະຫນອງໂຮາກຶດຂະໜາດທີ້ຈໍາເປັນສູງຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍວິທີການນໍາໃຊ້ມີທາງເລືອກທີ່ແຕກຕ່າງກັນເທົ່າກັນຊີເນີດຂະໜາດທີ້ຈໍາເປັນສູງ 3 ທີ່...ຮ່ວມການປະຕິບັດການແພດເຄື່ອງປາຍທາງອັກສອນຂະໜາດທີ້ຈົງ, ເຂົ້າຮູບແບບໍ່ໜຶ່ງເສີດຢູ່ທີ່ມີບັນຫາກະຣຸນາຂະໜາດທີ້ຈິງ ຖຶກເປັນໄປໃດ້ຄົນສຸງຟີນຊ໌ກຳແພງຖ່ວງໜຶ່ງຂອງປະຊາຊົນການອະນຸລັງຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາແບບວັດທະນາກຳລັງກອນກຳລັງຂຶ້ນຈາກຢູ່ໃຕ້ດິນປັບປຸງຂະຫຍາດການພັດທະນາ ໃຫມ່ສໍາລັບການສົ່ງອອກສິນຄ້າຕົວໄປກຳລັງຂັ້ນສຸງ, ກາໂນມ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດຂະນະຕິດຕັ້ງ ລະບົບ

Copyright 2006-2022 Magic Lamp Cms.